Giới thiệu

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HCM

     Đảng bộ Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM được thành lập từ năm 1976 đến nay đã 40 năm, là một Đảng bộ có nhiều thành tích và truyền thống vẻ vang. Đảng bộ Trường liên tục là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền. Đảng bộ đã đưa ra nhiều chương trình hành động cụ thể, được đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng nhiệt tình hưởng ứng. Đảng bộ lãnh đạo việc xây dựng và kiện toàn mô hình bộ máy tổ chức của Trường được Thống đốc phê duyệt theo Quyết định số 865/QĐ-NHNN ngày 13 tháng 4 năm 2009 về quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM, mô hình đó đã từng bước hoàn thiện và phát huy hiệu lực, hiệu quả. Trên cơ sở mô hình tổ chức đó, Đảng bộ lãnh đạo việc bổ nhiệm mới, luân chuyển, tuyển dụng cán bộ chủ chốt đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của từng đơn vị trong trường.

      Đảng bộ quan tâm xây dựng, phát huy cơ chế dân chủ cơ sở, thường xuyên lấy ý kiến của các chi bộ, các tổ chức quần chúng và toàn thể quần chúng trong các công tác lớn của Trường, thực hiện các chế độ công khai theo chế độ, tổ chức gặp gỡ sinh viên, học viên để lấy ý kiến đóng góp xây dựng nhà trường, ký túc xá. Những ý kiến đóng góp của các Chi bộ, tổ chức quần chúng, CB-NV, sinh viên, học viên đã được Đảng ủy, Ban Giám hiệu nghiêm túc tiếp thu và tổ chức thực hiện. Đảng bộ lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể xây dựng sân chơi bổ ích và lành mạnh giúp sinh viên có điều kiện rèn luyện thể chất, tính tự lực, tính cộng đồng để hành trang vào đời của sinh viên thêm phong phú, sẵn sàng đem hết sức lực, trí tuệ cống hiến cho xã hội. Hiện nay toàn Đảng bộ có 21 Chi bộ trực thuộc, trong đó có 11 Chi bộ Khối Quản lý các phòng ban, viện nghiên cứu, các trung tâm, 8 Chi bộ khối Giảng dạy và 2 Chi bộ Sinh viên. Trong suốt chặng đường phát triển, Đảng bộ đã lãnh đạo các thế hệ giảng viên, viên chức và sinh viên vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không ngừng phát triển cả về chất lượng và quy mô đào tạo của nhà Trường. 

      Dưới sự lãnh đạo xuyên suốt của Ban Chấp hành Đảng bộ và những nỗ lực, đóng góp trí tuệ, sức lực và cả tâm huyết của nhiều thế hệ, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Độc lập Hạng Ba (2006), Huân chương Lao động Hạng Ba (1987), Huân chương Lao động Hạng Hai (1994) và Huân chương Lao động Hạng Nhất (2001) và các phần thưởng cao quí khác của Chính phủ, các Bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành và của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.