Hướng dẫn V/v chuẩn bị và tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

16:48 07/07/2017


Tài liệu đính kèm

BIENBANBAUCUCB2017.docx Tải về
BIENBANDAIHOICB2017.docx Tải về