Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" kỷ niệm 87 năm ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2017)

09:51 13/03/2017