Mẫu biểu phát thẻ đảng

Tài liệu đính kèm

BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ V/v xét cấp lại thẻ đảng viên bị mất/hỏng Tải về
GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI THẺ ĐẢNG VIÊN BỊ MẤT/HỎNG Tải về
GIẤY ĐỀ NGHỊ PHÁT THẺ ĐẢNG VIÊN Tải về