Thông báo

Quyết định V/v Chuẩn y bổ sung Phó Bí thư Đảng bộ trường ĐH Ngân hàng TP. HCM nhiệm kỳ 2010 - 2015

12:21 10/09/2016

Quyết định V/v Chuẩn y bổ sung Phó Bí thư Đảng bộ trường ĐH Ngân hàng TP. HCM nhiệm kỳ 2010 - 2015