Thông báo

Quyết định V/v Chuẩn y bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trường ĐH Ngân hàng TP. HCM nhiệm kỳ 2010 - 2015

12:18 10/09/2016

Quyết định V/v Chuẩn y bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trường ĐH Ngân hàng TP. HCM nhiệm kỳ 2010 - 2015
Quyết định V/v Chuẩn y bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trường ĐH Ngân hàng TP. HCM nhiệm kỳ 2010 - 2015